Nytt fra fiskeridirektoratet, havforskningsinstituttet, artsbanken og NIFES

Nytt fra fiskeridirektoratet, havforskningsinstituttet, artsbanken og NIFES

  • Fiskeridirektoratet ønsker innspill til kveiteregulering Les mer på fiskeridir.no
  • Uventa og viktig funn av kveitelarver. Les mer på Havforskningsinstituttet sine hjemmeseider
  • Brosjyren "Kysten er din 2011" er nå tilgjengelig her (link til fiskeridir.)
  • Fiskeridirektoratet - Reguleringsmøte - sak 17/2010 (Regulering av fiske etter breiflabb og kveite i 2011) Her kan man bl.a. lese at Norske fartøy har fisket tilsammen 1400 tonn kveite i norsk farvann, at landingstall viser at de totale fangstene har økt betydelig de siste årene. (Historisk sett er de likevel lave. For eksempel va landingene både sør og nord for 62 N i gjennomsnitt 3.4 ganger høyere i perioden 1955-65 sammenlignet med 2009)....og at at sametinget vil ha noen endringer når det gjelder kveitefiske, men ...... Les mer på Fiskeridirektoratet sine sider
  • Kveite tatt ut av rødlisten. Ref . Fiskdir. "15 arter som var rødlistet i 2006 er nå kategorisert som livskraftige. Dette gjelder blant annet brisling, øyepål, lange, tobis/havsil og kveite. Andre arter som også har forbedret seg siden sist er eksempelvis havert, kamskjell, sukkertare og hornkorall." Les mer om Rødlisten på Artsbanken sine hjemmesider
  • Har du fått en merket kveite? Havforskningsinstituttet forteller hva du kan gjøre hvis du får en merket kveite. Kanskje blir det finnerlønn...Les mer
  • Stor kveite kan inneholde høye mengder av dioksin og dioksinlignende PCB. Les mer på NIFES sine nettsider. Les mer