Innfører utkastpåbud

 

På grunn av høyt innhold av potensielt farlige fremmedstoffer er det fra mandag 9. oktober påbudt å slippe all kveite over 2 meter tilbake i sjøen. I tillegg til det generelle forbudet som gjelder hele norsk økonomisk sone er det innført et forbud mot alt fiske etter kveite i et område på Sklinnabanken utenfor Helgelandskysten. Les mer på fiskeridirektoratet sine hjemmesider